Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?

U mag zich inschrijven als woningzoekende als:
U 18 jaar of ouder bent.

Huurwoning en uw inkomen
Schrijft u zich in voor een huurwoning, dan vragen wij u ook om actuele inkomensgegevens. Om te kunnen huren mag u als alleenstaande niet meer verdienen dan €47.699 per jaar. Als u met twee of meer personen gaat verhuizen mag u gezamelijk niet meer verdienen dan €52.671 per jaar. Heeft u een hoger inkomen? Dan kunt u alsnog reageren op woningen. Let op: Als u een hoger inkomen heeft, komt u onderaan de lijst te staan. Het inkomen wordt gecontroleerd op het moment dat wij u een huis aanbieden. Op het moment van toewijzing vragen wij u een actuele inkomensverklaring van de Belastingdienst in te leveren. U hebt bij het online aanvragen van deze verklaring uw DigiD code nodig.

Passend toewijzen
Eén van de onderdelen van de Woningwet 2015 is de verplichting voor woningcorporaties om bij het toewijzen van sociale huurwoningen te voldoen aan de passendheidsnorm. Met deze norm wil de overheid voorkomen dat huishoudens met lage inkomens in te dure woningen terecht komen. Om deze reden houdt Woonstichting Groninger Huis de wettelijke inkomensgrenzen bij de toewijzing van onze sociale huurwoningen.

Wat betekent dat voor u als woningzoekende?
Bij het toewijzen van woningen aan huishoudens met een inkomen tot en met de huurtoeslaggrens, gelden de volgende maximale huurprijzen:

Bij één- en tweepersoonshuishoudens: maximaal €650,43*
Bij drie- en meerpersoonshuishoudens: maximaal €697,07 *
(* = prijspeil 2024, netto huurprijs)

Passend toewijzen grens
Hieronder kunt u zien welke inkomensgrens voor u van toepassing is.
Eénpersoons huishouden onder de AOW-leeftijdsgrens: €27.725
Meerpersoons huishouden onder de AOW-leeftijdsgrens: €37.625
Eénpersoons huishouden boven de AOW-leeftijdsgrens: €27.225
Meerpersoons huishouden boven de AOW-leeftijdsgrens: €36.675 (deze grens geldt al als één van de personen uit het huishouden boven de AOW leeftijd is: geboren na 31 augustus 1956 en voor 1 juni 1957)

Inkomensgrenzen
Als uw inkomen (door ons gecontroleerd aan de hand van een inkomensverklaring van de Belastingdienst*) onder de huurtoeslaggrens ligt, dan komt u in aanmerking voor een woning waarvan de huurprijs lager ligt dan €650,43 óf €697,07 (afhankelijk van uw gezinsgrootte).

* = Inkomensverklaring, online op te vragen via ‘Mijn Belastingdienst‘ of telefonisch bij de Belastingdienst.

Ouderen met een vermogen
Vanaf 2022 geldt er een uitzondering op het passend toewijzen voor ouderen die een vermogen hebben. Een corporatie mag een duurdere woning toewijzen als het vermogen van een oudere hoger is dan €140.213 (alleenstaanden, prijspeil 2024) of €177.301 (meerpersoonshuishoudens, prijspeil 2024). Dit geldt dus ook voor ouderen die een woning willen verkopen. Komt u hiervoor in aanmerking? Dan kunt u contact met ons opnemen. 

Inkomenstoets
Wilt u reageren op een huurwoning? Zorg dan dat u, vóórdat u reageert, in het bezit bent van een inkomensverklaring (IBRI)! Wij zijn verplicht om uw inkomen te controleren voordat wij u een woning toewijzen. Dit doen wij alleen door middel van een inkomensverklaring (IBRI). Alleen de nieuwste inkomensverklaring wordt door ons geaccepteerd. Op dit moment is dat de verklaring van het jaar 2022 of 2023. Een inkomensverklaring kunt u downloaden via mijn Belastingdienst (met DigiD) of gratis aanvragen bij de Belastingdienst (0800-0543). Als u de verklaring telefonisch aanvraagt, duurt het ongeveer 5 werkdagen voordat u het formulier in uw bezit hebt. Vraag het dus op tijd aan! 

  • Als er op uw inkomensverklaring staat 'inkomen niet bekend' of 'inkomen onbekend' dan hebben toch deze inkomensverklaring nodig. Maar we hebben dan ook andere inkomensgegevens van u nodig. Dit kan een loonstrook, een jaaropgave, een uitkeringspecificatie etc. zijn. Neem contact met ons op voor meer informatie.
  • Ontvangt u studiefinanciering. Dan hebben wij geen inkomensverklaring maar een bewijs toekenning studiefinanciering van DUO nodig.
Weigering toewijzing woning
In de praktijk blijkt dat kandidaten met redelijk lange inschrijfduur regelmatig woningen niet accepteren. Dit kost veel extra tijd en kan tot ongewenst verlies van huurinkomsten leiden. Als de kandidaat na de toewijzing en de bezichtiging van de woning deze niet accepteert, moet daar een goede reden voor zijn. Als een kandidaat na 3 toewijzingen nog geen woning geaccepteerd heeft, wordt de inschrijving geblokkeerd. Dit betekent dat er 3 maanden geen toewijzing wordt gedaan. Na 3 maanden kan er opnieuw gereageerd worden.
 
Een woningtoewijzing kan ook door Woonstichting Groninger Huis geweigerd of ingetrokken worden op basis of naar aanleiding van:
  • een negatieve verhuurderverklaring;
  • woonhistorie;
  • draagkracht van een portiek, straat of complex;
  • andere onvoorziene omstandigheden.