Disclaimer

Aansprakelijkheid

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site, is het toch mogelijk dat bepaalde informatie onvolledig of onjuist is. Er wordt getracht de getoonde informatie zo volledig mogelijk te houden.

Eventuele wijzigingen aan de informatie kunnen te allen tijde worden doorgevoerd, zonder voorafgaande kennisgeving. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze site en/of de informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen. Daarnaast zijn wij niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de site verkregen is. 

Verantwoordelijkheid

Afnemer van de informatie van deze website is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. Niets uit deze publicatie mag verveelvoudigd en/of vermenigvuldigd worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, digitale technieken, internet, CD-ROM of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Woonstichting Groninger Huis

Inschrijfvoorwaarden

Schrijft u zich in als woningzoekende bij IkzoekeenGroningerHuis, dan gaat u akkoord met de inschrijfvoorwaarden. Met uw inschrijving bevestigt u dat u deze informatie hebt gelezen. Als u niet met de inschrijfvoorwaarden akkoord wenst te gaan, verzoeken wij u zich niet in te schrijven bij IkzoekeenGroningerHuis.nl.