Hoe vaak mag ik een woning weigeren?

U mag maximaal 3 keer een woningaanbieding weigeren. Na de 3e weigering wordt uw inschrijving 3 maanden geblokkeerd. Dit betekent dat u een 3 maanden niet kunt reageren op het woningaanbod. Het is daarom verstandig om goed na te denken of u voor een woning in aanmerking wilt komen.

Een inschrijving wordt ook 3 maanden geblokkeerd als u 3 keer een woning aangeboden heeft gekregen, maar u niet of te laat reageert.

Weigering toewijzing woning door Woonstichting Groninger Huis
In de praktijk blijkt dat kandidaten met redelijk lange inschrijfduur regelmatig woningen niet accepteren. Dit kost veel extra tijd en kan tot ongewenst verlies van huurinkomsten leiden. Als de kandidaat na de toewijzing en de bezichtiging van de woning deze niet accepteert, moet daar een goede reden voor zijn. Als een kandidaat na 3 toewijzingen nog geen woning geaccepteerd heeft, wordt de inschrijving geblokkeerd. Dit betekent dat er 3 maanden geen toewijzing wordt gedaan. Na 3 maanden kan er opnieuw gereageerd worden.

Een woningtoewijzing kan ook  geweigerd of ingetrokken worden op basis of naar aanleiding van:

  • een negatieve verhuurderverklaring;
  • woonhistorie;
  • draagkracht van een portiek, straat of complex;
  • andere onvoorziene omstandigheden.